UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.bb-dizajn.com i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih nije uračunat PDV jer Prodavatelj nije u sustavu PDV-a. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području cijele Hrvatske prema uvjetima koji vrijede za svako dostavno područje.

Dostave se obavljaju svakim radnim danom, a narudžbe se isporučuju unutar 7 dana (ne uključujući vikend).

Dostavu obavljamo preko tvrtki GLS, Overseas i Hrvatske pošte.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava se plaća).

Ukoliko nismo uspjeli izvršiti dostavu zbog nedostupnosti kupca ili primatelja narudžbe, kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđena mogućnost da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu: PIN Homez, obrt za trgovinu putem interneta, Donja Kupčina 200, 10451 Pisarovina ili nas kontaktirajte na mail na prodaja.bbdizajn@gmail.com

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

 • Općom uplatnicom
 • Internet bankarstvom uplatom na transakcijski račun
 • Paypalom

PLAĆANJE VIRMANSKOM UPLATOM

Po završetku narudžbe s odabirom virmanskom plaćanja, emailom ćemo Vam poslati predračun. Roba se izrađuje i šalje odmah po primitku uplate, najkasnije u roku 1 radnog dana. U slučaju da vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

Račun za narudžbu se dostavlja u paketu sa proizvodima ili elektronskim putem na e-mail adresu.

Narudžba se smatra zaprimljenom:

 • U slučaju plaćanja PayPalom – u trenutku kada Homez, obrt za trgovinu putem interneta elektroničkim putem zaprimi potvrdu o uplati sa podacima naručioca (ime prezime, adresa, kontakt broj ili e-mail)
 • U slučaju plaćanja općom uplatnicom ili Internet bankarstvom– u trenutku kada Homez, obrt za trgovinu putem interneta vidi uplatu naručioca na svom poslovnom računu

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Ostali načini podnošenja prigovora:

 • Na adresu:  Homez, obrt za trgovinu putem interneta, Donja Kupčina 200, 10451 Pisarovina
 • Na e-mail adresu:  prodaja.bbdizajn@gmail.com

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

Homez, obrt za trgovinu putem interneta zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće obratit će se nadležnom sudu.

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

 1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
 2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
 6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
 7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
 8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 9. Homez, obrt za trgovinu putem interneta. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
 10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati ili isprintati i poslati poštom.
 11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje

Shopping Cart